Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

NYA REGLER I ARBETSMILJÖLAGEN!

2013-09-16
1 juli 2014! Lagen ändras så att sanktionsavgifter upp till 1 miljon kronor kan delas ut oavsett om lagen överskridits p.g.a. oaktsamhet t ex okunskap eller med uppsåt.

Förändringen innebär bl.a. att det blir ännu viktigare att ha rätt utbildning och att hålla kunskapen uppdaterad.

Syftet med ändringarna i Arbetsmiljölagen (AML) innebär de nya reglerna att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem.

Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser, bl.a. brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite.

Förändringen innebär att Arbetsmiljöverket skall ges större utrymme att själva föreskriva sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Sanktionsavgift skall tas ut oavsett om överträdelsen skett med uppsåt eller oaktsamhet.

Förändringarna 1 juli 2014 innebär förstås att frågorna i vårt kunskapsspel inom området "arbetsmiljöansvar" uppdateras med nya klurigheter...Nyhetsarkiv
Senast publicerad: 160911 | Powered by SiteSmart